Dzisiaj mamy: 24 kwiecień 2018 r.
16:34:59

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc luty 2018: kraj - 6,8%, woj. śląskie - 5,3%, m. Rybnik - 4,5%, pow. rybnicki - 6,8%

Aktualności PUP Rybnik

Komunikat dotyczący zaniechania poboru podatku dochodowego od stypendium
2017-08-25

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych z Funduszu Pracy. Wobec stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zaniechano poboru podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że właściwy urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Zaświadczenia potwierdzające wysokość pobranego stypendium za 2016 r., wraz z wzorem wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku, będzie można odbierać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku pokojach 02-04 na parterze, natomiast osoby z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ulicy Wolności 2a.

Rok 2016

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć KOREKTĘ zeznania podatkowego, tzn. PIT-36 lub  PIT-37, za 2016 r.

Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”. Ponadto w części D zeznania DOCHODY/ STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek od otrzymanego stypendium, pobraną przez płatnika (Powiatowy Urząd Pracy).

W korekcie składanego zeznania podatkowego nie należy wypełniać wierszy dot. „WNIOSKU O PRZEKAZYWANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” oraz „INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH” (R + S)

Informacja Urzędu Skarbowego w Rybniku:

  1. W przypadku sporządzenia korekty zeznania PIT należy pamiętać o treści art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2032 z późniejszymi zmianami). Powołany przepis stanowi bowiem, że obniżenie podatku o składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczy składek, których podstawą wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.
  2. Jeżeli rozliczyłeś się wspólnie korekta też musi być wspólna, a jeżeli indywidualnie, korekta też musi być indywidualna.

Rok 2017

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017 r.

Jeżeli w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Stypendia wypłacone w miesiącu maju 2017 r. zostaną rozliczone przez Urząd Pracy w miesiącu czerwcu br., a należna do zwrotu kwota zaliczki na podatek dochodowy przekazana na wcześniej podane konto osoby, której zwrot przysługuje.

Natomiast od miesiąca czerwca 2017 r. wszystkie stypendia otrzymane z Funduszu Pracy wypłacane są z uwzględnieniem zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wzór wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wzór wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego 24KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2017-08-28 10:15:07 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl