Dzisiaj mamy: 22 maj 2018 r.
21:12:50

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc marzec 2018: kraj - 6,6%, woj. śląskie - 5,1%, m. Rybnik - 4,2%, pow. rybnicki - 6,5%

Aktualności PUP Rybnik

„Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów”
2017-09-20

„Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu zaprasza do udziału w projekcie pn. „Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Grupę docelową projektu stanowią:

  • osoby bezrobotne lub nieaktywni zawodowo nauczyciele bądź osoby, które nie pracowały jako nauczyciele, ale posiadają uprawnienia pedagogiczne z zakresu m.in.: nauczania wczesnoszkolnego, historii, języka obcego, języka polskiego, muzyki, plastyki, bibliotekarstwa;
  • osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), z terenu województwa śląskiego;  
  • osoby należące do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • doradztwo zawodowe;
  • poradnictwo psychologiczne;  
  • szkolenia dające uprawnienia do zatrudnienia i samozatrudnienia jako Terapeuta Strategicznej Polistymulacji Rozwoju, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Arteterapii, Akredytowany Coach ICF;
  • 3-miesięczny, płatny staż.

Szkolenia odbywać się będą w Rybniku, z kolei staże będą realizowane na podstawie indywidualnie opracowanych programów dla każdego uczestnika projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43 lub telefonicznie pod nr tel. 32 363 12 00 wew. 154 bądź na stronie: http://www.humanitas.edu.pl/Terapeuta_i_trener_zawody_przyszlosci_dla_pedagogow.

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Barbara Górecka 2017-09-20 09:04:10 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl