Dzisiaj mamy: 18 październik 2018 r.
04:26:39

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc sierpień 2018 r.: kraj - 5,8%, woj. śląskie - 4,5%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,7%

Aktualności PUP Rybnik

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach rezerwy
2017-12-01

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że w dniu 6.12.2017 r. będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy. Wnioski należy składać w kancelarii tut. Urzędu (pokój 01, parter) tylko w terminie naboru ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku – złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. w ramach rezerwy:

- pracodawca, który chce skorzystać ze środków KFS w ramach rezerwy musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (limit) i jeden priorytet wydatkowania określony przez Radę Rynku Pracy (rezerwy).

  1. Priorytety Ministra (limit):

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:

  • przetwórstwo przemysłowe, kod PKD 6.3, sekcja C, dział od 10 do 33,
  • transport i gospodarka magazynowa, kod PKD 6.8, sekcja H, dział od 49 do 53,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna, kod PKD 6.17, sekcja Q, dział od 86 do 88;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

2. Priorytety wydatkowania rezerwy określone przez Radę Rynku Pracy (rezerwy): 

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji  pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.pup-rybnik.pl/informacje_dla_pracodawcow/fundusz_szkoleniowy.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. Szkoleń i Programów, pokój 102 i 103, nr tel.: 32 4221623 w. 202, 203.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS w ramach rezerwy 2017 r. 1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS w ramach rezerwy 2017 r. 181.5KB pobierz
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 478.54KB pobierz
3. Priorytety KFS – wyjaśnienia wrzesień 2017 r. 3. Priorytety KFS – wyjaśnienia wrzesień 2017 r. 1.13MB pobierz
4. Regulamin przyznawania środków KFS. 4. Regulamin przyznawania środków KFS. 655.21KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Karolina Kuc 2017-12-01 12:38:51 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl