Dzisiaj mamy: 22 maj 2018 r.
21:15:37

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc marzec 2018: kraj - 6,6%, woj. śląskie - 5,1%, m. Rybnik - 4,2%, pow. rybnicki - 6,5%

Aktualności PUP Rybnik

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „SR”-2
2018-02-13

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „SR”-2

Stowarzyszenie „17-tka” i Miasto Rybnik-OPS zapraszają do udziału w projekcie Klub Integracji Społecznej "SR"-2, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt adresowany jest głównie do bezrobotnych kobiet, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy z ustalonym III profilem pomocy;
 • osoby posiadające prawo lub korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej albo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby bezdomne;
 • osoby zwolnione z zakładu karnego;
 • osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Organizatorzy zapewniają następujące wsparcie:

 • kursy zawodowe wraz ze stypendium dla uczestników;
 • pomoc w podjęciu pracy;
 • zajęcia grupowe i indywidualne z: doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień, psychologiem, specjalistami z dziedzin wskazanych przez uczestników projektu;
 • szkolenia z zakresu obsługi komputera, udzielania pierwszej pomocy;
 • możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej;
 • zagospodarowanie wolnego czasu (koła zainteresowań, wyjścia do kina, teatru, wycieczki, itd.);
 • wsparcie materialne w ramach prowadzonego przez „17-tkę” Rybnickiego Banku Drugiej Ręki;
 • przygotowanie i wsparcie logistyczne dla uczestników projektu chcących utworzyć Spółdzielnię Socjalną;
 • wsparcie codzienne w ramach działań asystentury rodzin;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu do Klubu Integracji Społecznej i na szkolenia.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego przedsięwzięcia można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej „SR”-2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Patriotów 40 (Maszkeciarnia) lub telefonicznie pod nr tel. 793 335 382 bądź na stronie internetowej: http://www.facebook.com/KlubIntegracjiSpolecznejsr.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Ankieta Ankieta 117.34KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Barbara Górecka 2018-02-15 11:10:45 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl