Dzisiaj mamy: 22 maj 2018 r.
21:21:35

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc marzec 2018: kraj - 6,6%, woj. śląskie - 5,1%, m. Rybnik - 4,2%, pow. rybnicki - 6,5%

Aktualności PUP Rybnik

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany w PUP Rybnik
2018-04-19

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę sezonową oraz wydawanie opinii starosty odbywa się w pokoju 201 na II piętrze tutejszego Urzędu.

Jednocześnie informujemy, że powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń, w związku z czym pracodawca powinien powierzyć pracę cudzoziemcowi dopiero po odebraniu zarejestrowanego oświadczenia.

Wpisane do ewidencji oświadczenia wydawane będą w godzinach od 07:00-14:00, wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zawiadomieniu przez pracownika Urzędu.

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2018-04-19 13:10:17 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl