Dzisiaj mamy: 19 październik 2018 r.
00:56:18

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc sierpień 2018 r.: kraj - 5,8%, woj. śląskie - 4,5%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,7%

Aktualności PUP Rybnik

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
2018-05-11

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, którego celem jest likwidacja barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z grupy objętej wsparciem.

Grupą docelową w projekcie są osoby z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 16 roku życia.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci:

  • Diagnozy ograniczeń  funkcjonalnych i barier środowiskowych,
  • Opracowania Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu,
  • Warsztatów Aktywizacji Zawodowej,
  • Praktyk,
  • Szkoleń zawodowych (np. kursy językowe, szkolenia komputerowe, kursy prawa jazdy),
  • Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
  • Zatrudnienia i wsparcia w trakcie zatrudnienia (coach/psycholog).

Kontakt:

Biuro Regionalne Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Os. Grunwaldzkie 10

43-190 Mikołów

tel. 32 471 09 58

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Chojnacka-Kępowicz 2018-05-11 13:30:23 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl