Dzisiaj mamy: 09 grudzień 2018 r.
20:00:55

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Aktualności PUP Rybnik

XXVIII Konferencja szkoleniowa „Poradnictwo zawodowe XXI wieku”
2018-10-08

    Konferencja zgromadziła wielu znamienitych gości z całego kraju. Uroczystego jej otwarcia dokonał Pan Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta, kierując do organizatorów słowa wdzięczności, za uczynienie Rybnika miejscem spotkania.

  Podczas trzydniowego zjazdu, poruszono wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem poradnictwa edukacyjno-zawodowego i roli doradców kariery, którzy stoją w obliczu wyzwań XXI wieku. Wydarzenie było również doskonałą okazją do podsumowania działań Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego – od dziesięciu lat dążącej do poprawy dostępności i jakości usług doradczych oraz propagującej świadome planowanie drogi życiowej. Z tej okazji uczestnikom konferencji został zaprezentowany film opisujący najciekawsze dokonania RPPZ.

   Urozmaicony program konferencji łączył w sobie teorię i praktykę. Wykłady oraz warsztaty zostały przeprowadzone przez ekspertów rynku pracy – przedstawicieli m.in. Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Fundacji Katalyst Education, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Imago, Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach, Edu News, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    W trakcie konferencji zrelacjonowano przebieg Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 – jednej z inicjatyw SDSiZ RP na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego i wspierania edukacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że RPPZ otrzymała po raz dziewiąty tytuł Laureata OTK. Przybliżono również szczegóły - dotyczące innej inicjatywy Stowarzyszenia - kolejnej edycji Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, przedstawiając korzyści, jakie przynosi młodzieży udział w konkursie.  

    Tematyka wystąpień, a później warsztatów, koncentrowała się wokół rozważań nad kierunkami rozwoju poradnictwa kariery, szkolnego doradztwa zawodowego – przygotowującego młodych ludzi do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Omówiono sformalizowany proces walidacji – sprawdzania efektów uczenia się, osiągniętych przez daną osobę, podkreślając, że na współczesnym rynku pracy coraz większą rolę odgrywają: kompetencje społeczne, wiedza i umiejętności kandydatów. Przybliżono także założenia metody Normana Amundsona, charakteryzującej się elastycznym podejściem do narzędzi i struktur sesji poradniczych oraz kładącej nacisk na kreatywne budowanie u osoby radzącej się swojego „ja”, w perspektywie całego życia zawodowego.

   Uczestnikom zostały zaprezentowane możliwości innowacyjnych narzędzi, takich jak: Europass – zestawu pięciu dokumentów, pozwalającego obywatelom UE na lepsze prezentowanie swoich kwalifikacji, kompetencji oraz Epale – ogólnoeuropejskiej, wielojęzycznej platformy internetowej, skierowanej do specjalistów, zajmujących się edukacją dorosłych. Pokazano, w jaki sposób, doradcy zawodowi i nauczyciele, mogą korzystać z interaktywnych zasobów np. Mapy Karier – zbioru informacji o zawodach, żeby efektywnie pomagać uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy. Dzielono się spostrzeżeniami na temat stosowania metod aktywizujących uczniów oraz dyskutowano o ważnej roli rodziców w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej swoich dzieci. Nawiązano również do sytuacji absolwentów na rynku pracy, którzy powinni być wyposażani w wiedzę m.in. o technikach autoprezentacji, za pomocą których, będą mogli skuteczniej tworzyć własną markę zawodową.

  Zarówno część teoretyczna, jak i warsztatowa konferencji, spotkały się z pozytywną reakcją odbiorców, dostarczając im cennych wskazówek do doskonalenia warsztatu doradczego i skłaniając ich do refleksji nad przyszłością poradnictwa kariery.

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji z przebiegu  konferencji szkoleniowej:

https://sdsizcompl.sharepoint.com/:f:/g/Platforma%20Wymiany/EoRk6U3rzVxGouKfQn7uPy0B3rYAe6NEJQc2nTxVIjJJRg

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Powiązana galeria zdjęć:

Galeria
Wybierz galerię:
: PUP Rybnik
Uroczyste otwarcie konferencji przez Pana Piotra Masłowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnika
: PUP Rybnik
Dyrektor PUP Rybnik Anna Michalczyk
: PUP Rybnik
Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji
: PUP Rybnik
Podziękowania dla RPPZ od Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery
: PUP Rybnik
Uczestnicy XXVIII Konferencji szkoleniowej
: PUP Rybnik
Dyplom laureata RPPZ za IX RDK
: PUP Rybnik
Anna Stokowska z Katalyst Education
: PUP Rybnik
Beata Jurkowicz i Konrad Romaniuk z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
: PUP Rybnik
Biuletyn opisujący 10-lecie Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego
: PUP Rybnik
Cała Polska w Rybniku
: PUP Rybnik
Doradczynie RPPZ w oczekiwaniu na gości konferencji
: PUP Rybnik
dr Ewa Dębska z Zarządu SDSiZ RP podsumowuje OTK 2017
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Jacek Żyro 2018-10-10 13:25:30 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl