Dzisiaj mamy: 29 sierpień 2016 r.
19:55:59

Strona główna

do przodu
do przodu
Aktualne stopy bezrobocia - lipiec 2016 r.: kraj: 8,6%, woj. śląskie: 6,9%, miasto Rybnik: 5,9%, pow. rybnicki: 9,4%

Archiwum aktualności

2016-01-13

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż od stycznia wprowadzony został nowy instrument rynku pracy dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia

2016-01-13

Środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż dysponuje środkami na realizację usług i instrumentów rynku pracy na 2016 rok

2016-01-12

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja dla pracodawców rejestrujących ww. dokument

2016-01-12

Barometr zawodów na 2016 r.

Zawody pożądane na terenie Rybnika i powiatu rybnickiego

2016-01-12

Grudzień 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku

Przedstawiając poniższe dane mamy nadzieję przybliżyć Państwu pracę naszego Urzędu.

2016-01-12

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

PUP Rybnik w imieniu Urzędu Miasta Rybnika zaprasza na spotkanie dotyczące problematyki niepełnosprawności.

2016-01-08

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

PUP Rybnik w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Rybniku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze dotyczące zakładania własnej firmy.

2015-12-23

Bezpłatna realizacja ofert pracy

Ochrona osób poszukujących pracy przed ryzykiem stania się ofiarami oszustów

2015-12-23

Odmowa przyjęcia oferty pracy do realizacji

Procedury dotyczące krajowej oferty pracy

2015-12-18

Nagroda za wspieranie przedsiębiorczości dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

18 listopada br. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zorganizował konferencję „Wspierajmy przedsiębiorczość” podczas której wręczono wyróżnienie.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl