Dzisiaj mamy: 02 kwiecień 2015 r.
00:30:21

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na dzień 31.01.2015 r.: kraj 12,0%, woj. śląskie 10,0%, powiat rybnicki 12,2%, miasto Rybnik 7,9%

Archiwum aktualności

2014-08-29

Sierpniowy Jarmark Ofert Pracy

Serdecznie dziękujemy za udział w XXXII Jarmarku Ofert Pracy.

2014-08-29

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie – Dział ds. Szkoleń i Klubu Pracy, pok. 102 i 103 lub pod nr telefonu: 32/4226095 w. 202 i 203

2014-08-28

Plan zajęć grupowych w ramach poradnictwa zawodowego w IV kwartale 2014 r.

Wykaz zajęć grupowych oraz szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w IV kwartale 2014 r. dostępny jest na stronie internetowej PUP w Rybniku oraz na tablicy ogłoszeń przy sali 212. Serdecznie zapraszamy do udziału.

2014-08-27

Projekt – „Równi na rynku pracy”

Projekt realizowany przez OHP jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2014-08-25

PROJEKT „WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV”

Przedsięwzięcie skierowane do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2014-08-22

Projekt „Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości”

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób zwolnionych z sektora oświaty po 31.12.2012r.

2014-08-21

Konkurs Młody Przedsiębiorca 2014

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie Młody Przedsiębiorca 2014.

2014-08-21

Elektroniczna skrzynka podawcza

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zachęca do składania dokumentów w formie elektronicznej

2014-08-20

Projekty prozawodowe dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji

Przedsięwzięcie jest kierowane do osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych posiadających niepełnosprawność znaczną albo umiarkowaną sprzężoną.

2014-08-20

Europejski Paszport Umiejętności

Nowe narzędzie na portalu EURES dla poszukujących pracy za granicą oraz pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl