Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
15:34:33

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

ABC Bezrobotnego

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie skończyły szkołę, do osób, które już pracowały i straciły zatrudnienie.

Zawiera podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej, jej prawach jak i obowiązkach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

  • Rejestracji osoby bezrobotnej
  • Statusie bezrobotnego
  • Utracie statusu bezrobotnego
  • Obowiązkach bezrobotnego
  • Zasiłkach dla osób bezrobotnych
  • Wypłacie świadczeń
  • Nienależnie pobranych świadczeniach
  • Obowiązujących stawkach i wskaźnikach

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wobec przekazywania tych danych osobowych innym podmiotom.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty dla bezrobotnych [ 7 ]
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 818.7KB pobierz
WNIOSEK O REJESTRACJĘ OSOBY BEZROBOTNEJ WNIOSEK O REJESTRACJĘ OSOBY BEZROBOTNEJ 28.27KB pobierz
Wniosek o rejestrację osoby transferującej zasiłek Wniosek o rejestrację osoby transferującej zasiłek 59.5KB pobierz
Zestawienie za 2011 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2011 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 155.48KB pobierz
Zestawienie za 2013 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2013 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 259.72KB pobierz
Zestawienie za 2014 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2014 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 140.44KB pobierz
Zestawienie za 2015 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2015 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 311.38KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2016-08-12 13:21 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl