Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
14:48:35

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Informacja dla głuchoniemych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zapewnia możliwość skorzystania przez osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z pomocy pracownika Urzędu posługującego się SJM (System Językowo-Migowy) w stopniu podstawowym.

Usługa jest całkowicie bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się zainteresowane załatwieniem sprawy urzędowej
i chcące skorzystać z osobistej pomocy pracownika Urzędu  zobowiązane są dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tutejszym Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mailem na adres: ,
  • faxem na nr: 32 42 239 62,
  • pisemnie,
  • telefonicznie korzystając z pomocy osoby trzeciej na nr 32 42 260 95 wew. 222,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Załatwianie sprawy przy pomocy osoby przybranej w kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Urzędzie mogą korzystać
z pomocy osoby przybranej, której zadaniem jest ułatwienie porozumienia sie z osobą uprawnioną i udzielenie pomocy w załatwieniu spraw urzędowych. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana
w tym celu przez osobę uprawnioną. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji gdy pozostawałoby to w sprzeczności z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Pracownikiem Urzędu wyznaczonym do kontaktu z osobami mającymi trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu jest Pani Małgorzata Sieńkowska
nr tel. 32 42 260 95 wew. 222 (pokój nr 111, I piętro).

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2017-04-05 10:25 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl