Dzisiaj mamy: 26 wrzesień 2017 r.
14:51:59

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia - sierpień 2017 r.: kraj: 7,0%; woj. śląskie: 5,6%; powiat rybnicki: 7,6%; m. Rybnik: 4,8%

Projekty wspolfinansowane z UE

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zaprasza do udziału w projekcie:

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W MIEŚCIE RYBNIK I POWIECIE RYBNICKIM (III)”,

w ramach Działania 1.1. PO WER 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 r.-31.12.2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 1000 osób młodych, pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie rybnickim.

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 18-29 lat, zarejestrowana w PUP w Rybniku jako bezrobotna (należąca do II profilu pomocy lub w uzasadnionych przypadkach do I profilu pomocy), która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W grupie priorytetowej znajdują się kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy pomocy:

  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników);
  • staże;
  • bony szkoleniowe;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (do kwoty 20 tys. zł).

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu na lata 2017-2018: 7.330.543,58 zł, w tym kwota w części EFS: 6.178.182,13 zł. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 201 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 231.

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2017-02-24 13:09 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl