Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
15:39:05

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla niepełnosprawnych [ 5 ]
Oświadczenie uczestnika konkursu Oświadczenie uczestnika konkursu 255.38KB pobierz
Projekt W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt "W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych" 1.86MB pobierz
Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych 811.45KB pobierz
TPG - informacja o projekcie Weź sprawy w swoje ręce TPG - informacja o projekcie "Weź sprawy w swoje ręce" 113.97KB pobierz
TPG - informacja prasowa TPG - informacja prasowa 116.58KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 2 ]
Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) 882.5KB pobierz
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 290.69KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Raporty, opracowania [ 6 ]
Prezentacja Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych Prezentacja "Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych" 2.41MB pobierz
Prezentacja Niepełnosprawność Prezentacja "Niepełnosprawność" 5.17MB pobierz
Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 1.09MB pobierz
PRZEWODNIK INFORMACYJNY - Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego PRZEWODNIK INFORMACYJNY - Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 710.53KB pobierz
Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych nad osobami niepełnosprawnymi zarejestrowanymi w PUP Rybnik Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych nad osobami niepełnosprawnymi zarejestrowanymi w PUP Rybnik 233KB pobierz
Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych nad osobami niepełnosprawnymi zarejestrowanymi w PUP Rybnik Raport z badań socjologicznych przeprowadzonych nad osobami niepełnosprawnymi zarejestrowanymi w PUP Rybnik 427.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Regulacje prawne [ 9 ]
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) 266.5KB pobierz
2. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1987) 2. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1987) 647.52KB pobierz
3. Rozp. Ministra Pracy i Polityk Społecznej z dn. 17.10.2007r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 102) 3. Rozp. Ministra Pracy i Polityk Społecznej z dn. 17.10.2007r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 102) 450.91KB pobierz
4. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 93) 4. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 93) 0.95MB pobierz
5. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007, nr 230, poz. 1694) 5. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007, nr 230, poz. 1694) 1.67MB pobierz
6. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 951) 6. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 951) 454.43KB pobierz
7. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. z 2016, poz. 956) 7. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. z 2016, poz. 956) 1.03MB pobierz
8. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 938) 8. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 938) 563.38KB pobierz
9. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 928) 9. Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 928) 398.89KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy [ 3 ]
Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) 882.5KB pobierz
Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika niepełnosprawnego Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika niepełnosprawnego 189.82KB pobierz
Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów przystosowania i adaptacji istniejących stanowisk do potrzeb osób niepełnosprawnych 238.28KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy [ 3 ]
Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) 882.5KB pobierz
Rozporządzenie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosparwnej Rozporządzenie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosparwnej 160.53KB pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 501KB pobierz

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl