Dzisiaj mamy: 23 luty 2018 r.
01:09:57

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc grudzień 2017: kraj - 6,6%, woj. śląskie - 5,2%, m. Rybnik - 4,3%, pow. rybnicki - 6,9%

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezro­botna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodze­nia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działal­ności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obo­wiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki zawartej ze starostą umowy.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 2 ]
Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) Regulamin przyznawania środków PFRON (U. nr 3/2017 z 21.02.2017 r.) 882.5KB pobierz
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 290.69KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2011-09-28 07:38 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl