Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
14:47:43

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Karta Młodego Przedsiębiorcy

Dla kogo Karta Młodego Przedsiębiorcy?

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku dostrzegając wagę i negatywne skutki bezrobocia wśród młodych osób, podejmuje wszelkie możliwe działania ułatwiające im wejście na rynek pracy. Dowodem na to jest, m.in. włączenie się w inicjatywę: Karta Młodego Przedsiębiorcy (KMP). Jest to program, którego celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród osób do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu i zapewnienia systemu preferencji.

Młody przedsiębiorco!

Przystępując do programu możesz liczyć na wsparcie przy prowadzeniu swojego biznesu.

Jeśli:

  • masz mniej niż 30 lat,
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub
  • otrzymałeś dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku lub
  • masz przyznaną z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

to możesz zostać uczestnikiem programu Karta Młodego Przedsiębiorcy.

W ramach programu Przedsiębiorcy - Partnerzy Programu KMP - przygotowali dla Ciebie system ulg i preferencji. Możesz korzystać ze zniżek na zakup produktów lub ułsug. Zapoznaj się z katalogiem partnerów programu pod adresem: http://kmp.rybnik.pl/opis-partnerow/, wybierz firmę i dokonując transakcji okaż imienną kartę. Wówczas uzyskasz deklarowane przez Partnera wsparcie. Pamiętaj, ekarta jest ważna razem z dowodem tożsamości, więc zawsze miej go przy sobie.

Możesz także liczyć na indywidualne podejście w wybranych urzędach administracji publicznej oraz instytucjach otoczenia biznesu.

Aby otrzymać kartę uczestnika programu zgłoś się do pok. 05 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku.

Więcej informacji nt. programu Karta Młodego Przedsiębiorcy można znaleźć na stronie www.kmp.rybnik.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w pok. 108, 106, 205 lub pod numerem telefonu 32 4226095, wew. 226, 210, 205.

 
 

 Zostań partnerem Karty Młodego Przedsiębiorcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku od wielu lat jest ważnym kreatorem procesów wpływających pozytywnie na lokalny rynek pracy. Czynnie włącza się we wszelkiego typu inicjatywy minimalizujące bezrobocie i dynamizujące rozwój przedsiębiorczości. W swoich działaniach wspiera wszelkie grupy osób szczególnie zagrożone bezrobociem. Do nich z pewnością należą osoby młode. Mając to na uwadze PUP Rybnik włącza się w program: Karta Młodego Przedsiębiorcy. Jest to program, który powstał w wyniku partnerstwa InNOWAcyjna NYSA. Celem tej inicjatywy jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu i zapewnienia systemu preferencji.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku chciałby zaprosić zainteresowanych przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu lub podmioty administracji publicznej do współpracy w roli Partnera programu.

W jego ramach Partnerzy współtworzą system informacji o preferencjach, ulgach, zniżkach i udogodnieniach w swoich instytucjach, dając szansę i ułatwiając młodym osobom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Partnerzy Karty Młodego Przedsiębiorcy zyskują:

  • wizerunek firmy/instytucji wspierającej młodzież,
  • bezpatną promocję na stronie internetowej i w katalogu partnerów,
  • potencjał zwiększenia ilości klientów.

Więcej informacji nt. programu Karta Młodego Przedsiębiorcy można znaleźć na stronie www.kmp.rybnik.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w pokoju 108, 105, 205 oraz pod numerem telefonu 32 4226095, wew. 233, 226, 209.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem statusu Partnera programu proszone są o wypełnienie druku Formularz zgłoszeniowy zamieszczonego na stronie: http://kmp.rybnik.pl/zostan-partnerem/ i odesłanie go zgodnie z instrukcją zawartą na stronie.

W promocję programu Karta Młodego Przedsiębiorcy włączyły się lokalne media
Zobacz więcej >>>
Zobacz więcej >>>

 

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2018-10-04 08:37 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl