Dzisiaj mamy: 29 marzec 2017 r.
13:03:58

Strona główna

do przodu
do przodu
Aktualne stopy bezrobocia - luty 2017 r.: kraj: 8,5%, woj. śląskie: 6,8%, miasto Rybnik: 5,9%, pow. rybnicki: 9,3%

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia [ 4 ]
Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. 34.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS - 2016 r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS - 2016 r. 746.7KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. 34KB pobierz
Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. 58.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informator dla pracodawców [ 1 ]
Informator dla pracodawców Informator dla pracodawców 19.1MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 7 ]
1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – 2017 r. 1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – 2017 r. 146.5KB pobierz
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
3. Priorytety KFS - wyjaśnienia styczeń 2017 3. Priorytety KFS - wyjaśnienia styczeń 2017 1.01MB pobierz
4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - realizacja w roku 2016 4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - realizacja w roku 2016 0.91MB pobierz
5. Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.15MB pobierz
Regulamin przyznawania środków KFS (U. nr 4/2017 z 21.02.2017 r.) Regulamin przyznawania środków KFS (U. nr 4/2017 z 21.02.2017 r.) 652.78KB pobierz
Zawody deficytowe II półrocze 2016 r.: miasto Rybnik, powiat rybnicki i województwo Śląskie. Zawody deficytowe II półrocze 2016 r.: miasto Rybnik, powiat rybnicki i województwo Śląskie. 316.8KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Kryteria organizowania aktywnych form [ 1 ]
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń 180.66KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 6 ]
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Deklaracja zatrudnienia Deklaracja zatrudnienia 175.93KB pobierz
Umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych Umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych 115.6KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych Wniosek o organizację prac interwencyjnych 353.55KB pobierz
Wniosek o refundację prac interwencyjnych - 2016 r. Wniosek o refundację prac interwencyjnych - 2016 r. 50KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 137.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 3 ]
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Wniosek - zgłoszenie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie Wniosek - zgłoszenie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie 187.65KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 24KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych [ 5 ]
1. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2017 r. 1. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2017 r. 144.4KB pobierz
2. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2016 r. 2. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2016 r. 90.5KB pobierz
3. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2015 r. 3. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2015 r. 0.9MB pobierz
4. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2014 r. 4. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2014 r. 397.35KB pobierz
5. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2013 r. 5. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2013 r. 400.63KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 8 ]
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. 175.85KB pobierz
Regulamin w sprawie szczególnych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (U. nr 2/2017 z 21.02.2017 r.) Regulamin w sprawie szczególnych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (U. nr 2/2017 z 21.02.2017 r.) 1.03MB pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 r. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 r. 294.67KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 102.64KB pobierz
Wzór umowy - gwarancja bankowa Wzór umowy - gwarancja bankowa 110.38KB pobierz
Wzór umowy - z zabezpieczeniem poręczycieli Wzór umowy - z zabezpieczeniem poręczycieli 107.59KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 137.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia [ 6 ]
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Deklaracja zatrudnienia 30- Deklaracja zatrudnienia 30- 178.54KB pobierz
Kryteria przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (U. nr 2/2016 z 4.03.2016 r.) Kryteria przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (U. nr 2/2016 z 4.03.2016 r.) 114.46KB pobierz
Wniosek o organizację Wniosek o organizację 360.54KB pobierz
Wniosek o refundację - 2016 r. Wniosek o refundację - 2016 r. 49.5KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 137.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu [ 2 ]
Wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia Wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 226.05KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 137.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 2 ]
Wniosek o organizację robót publicznych Wniosek o organizację robót publicznych 46.5KB pobierz
Wniosek o refundację roboty publiczne Wniosek o refundację roboty publiczne 25KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 6 ]
Lista obecności Lista obecności 52KB pobierz
Oświadczenie o przeszkoleniu bhp oraz zapoznaniu z obowiązujacym regulaminem Oświadczenie o przeszkoleniu bhp oraz zapoznaniu z obowiązujacym regulaminem 26.5KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia Sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia 54KB pobierz
Wniosek o organizację stażu oraz program stażu Wniosek o organizację stażu oraz program stażu 71.5KB pobierz
Wniosek o udzielenie urlopu stażyście Wniosek o udzielenie urlopu stażyście 27.5KB pobierz
Wzór umowy o staż - do wglądu Wzór umowy o staż - do wglądu 82.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trójstronna umowa szkoleniowa [ 2 ]
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej 187.47KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemcow [ 4 ]
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 447.23KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 28.85KB pobierz
Wniosek o wydanie opinii starosty Wniosek o wydanie opinii starosty 279.58KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty 137.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 2 ]
Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą 58.5KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 137.5KB pobierz

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl