Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
14:48:12

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnienowy [ 3 ]
1. Wniosek 1. Wniosek 61KB pobierz
2. Deklaracja zatrudnienia 2. Deklaracja zatrudnienia 17.14KB pobierz
3. Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach bonu zatrudnieniowego 3. Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach bonu zatrudnieniowego 16.95KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia [ 4 ]
Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. 34.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS - 2016 r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS - 2016 r. 746.7KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. 33.5KB pobierz
Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. 58.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informator dla pracodawców [ 1 ]
Informator dla pracodawców Informator dla pracodawców 19.1MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 6 ]
1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS w ramach rezerwy 2018 r. 1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS w ramach rezerwy 2018 r. 169.5KB pobierz
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 478.54KB pobierz
3. Zawody deficytowe - priorytety KFS. 3. Zawody deficytowe - priorytety KFS. 222.39KB pobierz
4. Regulamin przyznawania środków KFS (U. nr 2/2018 z 20.03.2018 r.) 4. Regulamin przyznawania środków KFS (U. nr 2/2018 z 20.03.2018 r.) 2.8MB pobierz
5. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - realizacja w roku 2016 5. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - realizacja w roku 2016 910.37KB pobierz
6. Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6. Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.72MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Kryteria organizowania aktywnych form [ 1 ]
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) 188.32KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
Deklaracja zatrudnienia Deklaracja zatrudnienia 175.93KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 746.7KB pobierz
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) 188.32KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych Wniosek o organizację prac interwencyjnych 353.55KB pobierz
Wniosek o refundację prac interwencyjnych Wniosek o refundację prac interwencyjnych 49KB pobierz
Wzór umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych Wzór umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych 231.48KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 146.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 4 ]
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) 188.32KB pobierz
Oświadczenie o przychodach - refundacja kosztów przejazdu Oświadczenie o przychodach - refundacja kosztów przejazdu 273.4KB pobierz
Wniosek - zgłoszenie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie Wniosek - zgłoszenie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie 512.61KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 210.18KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych [ 6 ]
1. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2018 r. 1. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2018 r. 333.27KB pobierz
2. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2017 r. 2. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2017 r. 144.4KB pobierz
3. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2016 r. 3. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2016 r. 90.5KB pobierz
4. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2015 r. 4. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2015 r. 0.9MB pobierz
5. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2014 r. 5. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2014 r. 397.35KB pobierz
6. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2013 r. 6. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2013 r. 400.63KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 9 ]
Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. 175.85KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 746.7KB pobierz
Oświadczenie o wielkości otrzymywanej pomocy de minimis Oświadczenie o wielkości otrzymywanej pomocy de minimis 193.46KB pobierz
Regulamin w sprawie szczególnych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (U. nr 12/2017 z 05.10.2017 r.) Regulamin w sprawie szczególnych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (U. nr 12/2017 z 05.10.2017 r.) 5.57MB pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 r. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 r. 294.26KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 226.97KB pobierz
Wzór umowy - gwarancja bankowa Wzór umowy - gwarancja bankowa 233.1KB pobierz
Wzór umowy - z zabezpieczeniem poręczycieli Wzór umowy - z zabezpieczeniem poręczycieli 230.52KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 146.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu [ 2 ]
Wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia Wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 226.05KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 146.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 2 ]
Wniosek o organizację robót publicznych Wniosek o organizację robót publicznych 63.5KB pobierz
Wniosek o refundację roboty publiczne Wniosek o refundację roboty publiczne 25KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 9 ]
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych (U. nr 24/2016 z 14.12.2016 r.) 188.32KB pobierz
Lista obecności Lista obecności 50KB pobierz
Oświadczenie o przeszkoleniu bhp oraz zapoznaniu z obowiązujacym regulaminem Oświadczenie o przeszkoleniu bhp oraz zapoznaniu z obowiązujacym regulaminem 26.5KB pobierz
Oświadczenie o przychodach - refundacja kosztów przejazdu Oświadczenie o przychodach - refundacja kosztów przejazdu 273.4KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia Sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia 54.5KB pobierz
Wniosek o organizację stażu oraz program stażu Wniosek o organizację stażu oraz program stażu 73.5KB pobierz
Wniosek o udzielenie urlopu stażyście Wniosek o udzielenie urlopu stażyście 32.5KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 210.18KB pobierz
Wzór umowy o staż - do wglądu Wzór umowy o staż - do wglądu 82KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trójstronna umowa szkoleniowa [ 1 ]
Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej 679.25KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców [ 4 ]
Information for foreigners Information for foreigners 264.88KB pobierz
Ulotka dla cudzoziemców-j.polski Ulotka dla cudzoziemców-j.polski 773.79KB pobierz
информация для иностранцев информация для иностранцев 765.61KB pobierz
інформація для іноземців інформація для іноземців 768.94KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi [ 7 ]
Klauzula informacyjna zawierająca informacje dot. przetwarzania danych osobowych pracodawców/przedsiębiorców – osób fizycznych zgłaszających krajowe oferty pracy oraz celach, dla których jest ono prowadzone Klauzula informacyjna zawierająca informacje dot. przetwarzania danych osobowych pracodawców/przedsiębiorców – osób fizycznych zgłaszających krajowe oferty pracy oraz celach, dla których jest ono prowadzone 283.94KB pobierz
Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą 61.5KB pobierz
Ulotka dla pracodawców jak zatrudnić cudzoziemca Ulotka dla pracodawców jak zatrudnić cudzoziemca 312.97KB pobierz
Wniosek o wydanie opinii starosty Wniosek o wydanie opinii starosty 129.39KB pobierz
Wzór pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa 31KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty 137.5KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 146.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Nauka i praca cudzoziemców w Polsce [ 3 ]
Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku polskim Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku polskim 813.4KB pobierz
Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku rosyjskim Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku rosyjskim 911.6KB pobierz
Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku ukraińskim Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku ukraińskim 832.7KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 3 ]
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 54.45KB pobierz
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. 56KB pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 57.18KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca [ 6 ]
Oświadczenie dot. karalności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej Oświadczenie dot. karalności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej 56.2KB pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 44.01KB pobierz
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 60.07KB pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 64.53KB pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 67.42KB pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 73.87KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 3 ]
Klauzula informacyjna zawierająca informacje dot. przetwarzania danych osobowych pracodawców/przedsiębiorców – osób fizycznych zgłaszających krajowe oferty pracy oraz celach, dla których jest ono prowadzone Klauzula informacyjna zawierająca informacje dot. przetwarzania danych osobowych pracodawców/przedsiębiorców – osób fizycznych zgłaszających krajowe oferty pracy oraz celach, dla których jest ono prowadzone 283.94KB pobierz
Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą 61.5KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 146.5KB pobierz

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl