Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
14:54:23

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

Rybnicka platforma poradnictwa zawodowego

„Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi.” /Antoine de Saint Exupery/

Pierwsze pomysły utworzenia Platformy Poradnictwa Zawodowego nabrały kształtu podczas regionalnej konferencji „Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” zorganizowanej przez PUP Rybnik i Urząd Miasta Rybnika w dniu 24 października 2006 roku.

Idea jej powołania zrodziła się podczas dyskusji wieńczącej konferencję i wypłynęła z rybnickiego środowiska doradców zawodowych. W polskim modelu orientacji i poradnictwa zawodowego obserwuje się rozproszenie zadań i odpowiedzialności pomiędzy różne instytucje. Stąd dialog i współpraca osób zrzeszonych wokół poradnictwa zawodowego wpisuje się w potrzeby instytucji rynku pracy oraz faktycznych odbiorców pomocy – osób chcących wybrać lub zmienić zawód, znaleźć lub zmienić pracę.

Założenia, cele, idea Platformy Poradnictwa

Celem rybnickiej platformy jest połączenie potencjału i doświadczenia osób zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów z obszaru rynku pracy.

Działania platformy oparte na zasadach partnerstwa i dialogu, są ukierunkowane na informowanie, doradzanie i uświadamianie klientów rynku pracy.

Platforma zajmuje się również wypracowaniem i utrwaleniem metod współpracy, wymianą pomysłów i doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się problematyką poradnictwa zawodowego, jak również popularyzowaniem usług doradczych w celu racjonalnego planowania kariery zawodowej.

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Grzegorz Gołąbek 2011-03-18 14:21 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl