Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
14:47:27

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Zatrudnianie cudzoziemców

Wszelkie najważniejsze informacje o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce i zasady udzielania zezwolenia na pracę publikowane są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące zmian w zatrudnianiu cudzoziemców wraz z wszystkimi drukami do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Rynek pracy, Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany od 2018 r. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy wypełnianiu dokumentów, zachęcamy do konsultacji z pracownikiem tutejszego Urzędu rejestrującego oświadczenie: pok. 201 (II piętro), tel. 32 4221623 wew. 231.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców [ 4 ]
Information for foreigners Information for foreigners 264.88KB pobierz
Ulotka dla cudzoziemców-j.polski Ulotka dla cudzoziemców-j.polski 773.79KB pobierz
информация для иностранцев информация для иностранцев 765.61KB pobierz
інформація для іноземців інформація для іноземців 768.94KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi [ 7 ]
Klauzula informacyjna zawierająca informacje dot. przetwarzania danych osobowych pracodawców/przedsiębiorców – osób fizycznych zgłaszających krajowe oferty pracy oraz celach, dla których jest ono prowadzone Klauzula informacyjna zawierająca informacje dot. przetwarzania danych osobowych pracodawców/przedsiębiorców – osób fizycznych zgłaszających krajowe oferty pracy oraz celach, dla których jest ono prowadzone 283.94KB pobierz
Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą Oświadczenie o zgodzie na kontakt Urzędu z Pracodawcą 61.5KB pobierz
Ulotka dla pracodawców jak zatrudnić cudzoziemca Ulotka dla pracodawców jak zatrudnić cudzoziemca 312.97KB pobierz
Wniosek o wydanie opinii starosty Wniosek o wydanie opinii starosty 129.39KB pobierz
Wzór pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa 31KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty 137.5KB pobierz
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 146.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Nauka i praca cudzoziemców w Polsce [ 3 ]
Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku polskim Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku polskim 813.4KB pobierz
Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku rosyjskim Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku rosyjskim 911.6KB pobierz
Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku ukraińskim Broszura informacyjna dla cudzoziemców w języku ukraińskim 832.7KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [ 3 ]
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 54.45KB pobierz
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. 56KB pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 57.18KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca [ 6 ]
Oświadczenie dot. karalności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej Oświadczenie dot. karalności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej 56.2KB pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 44.01KB pobierz
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 60.07KB pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 64.53KB pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 67.42KB pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 73.87KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2018-09-24 09:06 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl