Dzisiaj mamy: 26 wrzesień 2017 r.
14:51:26

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia - sierpień 2017 r.: kraj: 7,0%; woj. śląskie: 5,6%; powiat rybnicki: 7,6%; m. Rybnik: 4,8%

Centrum Aktywizacji Zawodowej

  • adres 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1
  • telefon 32/4226095, 32/4221623
  • strona internetowa www.pup-rybnik.pl

Zgodnie z art. 9 b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 645) w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku wyodrębniono Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) realizujące zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

Podstawowymi usługami CAZ są:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • organizacja szkoleń.

W skład CAZ wchodzą następujące działy:

Oferta Centrum Aktywizacji Zawodowej skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również i do pracodawców.

Usługi CAZ świadczone są nieodpłatnie, przy wykorzystaniu nowoczesnych i sprawdzonych narzędzi teleinformatycznych, w warunkach zapewniających zachowanie obowiązujących standardów oraz wymogów rynku pracy

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2016-09-06 09:14 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl