Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
14:47:57

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Dane Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

ul. Jankowicka 1

44-200 Rybnik

NIP: 642-26-58-110

Regon: 276818821

tel. +48 32 42 26 095, 32 42 21 623
fax +48 32 42 23 962
e-mail:

Zasięg działania

Zakres właściwości terytorialnej PUP Rybnik obejmuje miasto Rybnik oraz powiat rybnicki.

Godziny urzędowania

PUP Rybnik jest czynny w dni robocze: 7.00 - 15.00
Przyjmowanie stron i rejestracja bezrobotnych odbywa się w godzinach: 7.00 - 14.00

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Czerwionce-Leszczynach

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
w Czerwionce-Leszczynach

ul. Wolności 2a

44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. +48 32 72 31 737

e-mail:

kancelaria [at] pup-rybnik.pl

 Godziny urzędowania

PUP Rybnik jest czynny w dni robocze: 7.00 - 15.00
Przyjmowanie stron odbywa się w godzinach: 7.00 - 14.00

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy;
  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;

 

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=PUP_Rybnik

 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=24730

drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2016-09-06 09:10 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl