Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
16:01:56

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Informacje

Termin „obrona cywilna” został zapisany w I Protokole Dodatkowym do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. „O ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych”. Polska ratyfikowała wymienione konwencje oraz protokoły dodatkowe do nich w dniu 19 września 1991 r., co zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej czyni je źródłem obowiązującego prawa.

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków (art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, ze zmianami).

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

 1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 2. organizowanie ewakuacji ludności,
 3. zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 4. zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 6. organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 7. zabezpieczenie urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju obejmują:

 1. działalność planistyczną i prace organizacyjne,
 2. działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,
 3. przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym
i prowadzonym przez inne organy.

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowe (syreny ręczne, gongi, itp.)

O ZAGROŻENIACH W INTERNECIE:

 1. www.rybnik.pl - Portal Miasta Rybnika
 2. www.imgw.pl - Prognoza Pogody
 3. www.czk.pl -  Portal poświęcony Obronie Cywilnej
 4. www.ock.gov.pl  - Serwis informacyjny - Obrona Cywilna Kraju
 5. http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html - Ostrzeżenia i raporty
 6. http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ - Mapa monitoringu jakości powietrza

 


SYGNAŁY ALARMOWE:

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

W przypadku alarmu proszę ukryć się w najbliższym schronie.
W razie jego braku, w takim miejscu, które może nas zabezpieczyć przed skutkami uderzeń.

Uwaga!!!
Sygnały alarmowe ogłasza się w celu powszechnego uprzedzenia o grożącym  bezpośrednio niebezpieczeństwie.


ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PODCZAS KATASTROFY

Jeśli usłyszysz alarm, w sytuacji zagrożenia służby na pewno będą próbować Ci pomóc. Jednak Ty sam też musisz być przygotowany. Nie zawsze służby ratownicze będą w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po katastrofie. Dlatego należy wiedzieć, co robić w przypadku wystąpienia zagrożenia, jak przygotować się do ewakuacji, gdzie szukać schronienia.
W jaki sposób możesz ograniczyć skutki katastrofy, jak zabezpieczyć swoje dobra materialne, zwierzęta.

CO NALEŻY ZROBIĆ ?

Na początku należy ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

 1. Sprawdź, czy miejsce, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta.
 2. Dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami obrony ludności", w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju 
  są to zagrożenia.
 3. Poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania.
 4. Zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie
  to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania 
  w okresie pierwszych dni kataklizmu.
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2017-02-22 13:02 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl